Nový sběrný dvůr se nachází u kompostárny ve Staré Roli. Postará se tu o vás zaměstnanec Zdeněk Maxa

Autor: Zdeněk Hnízdil