VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Náměstek Kotek se poroučel

Karlovy Vary - Na návrh primátora Kulhánka (KOA) jej zastupitelstvo sedmadvaceti hlasy odvolalo z funkce náměstka i člena rady magistrátu

21.6.2011 48
SDÍLEJ:

Jednání zastupitelstva Karlových Varů v úterý 21. června začalo odvoláním 1. náměstka primátora Jiřího KotkaFoto: Deník/ Petr Przeczek

Náměstek Kotek se poroučel

Když Jiří Kotek (Alternativa), náměstek primátora a v tu dobu už pouhý zastupitel, odcházel při polední přestávce z jednání karlovarského zastupitelstva, šel zpříma, v doprovodu své ženy Heleny a vůbec nepůsobil dojmem zlomeného člověka. I když prohrál. Na návrh primátora Petra Kulhánka (KOA), s nímž Kotkova Alternativa společně s TOP09 a hnutím O co jim jde?! zakládala vládnoucí městskou koalici K20, jej zastupitelé z postu náměstka i radního odvolali sedmadvaceti hlasy z osmatřiceti.

V tu chvíli bylo v sále Lidového domu naprosté ticho. A pak to začalo. Nejprve začaly bouchat lahve šampaňského v klubu ČSSD. Sociální demokraté a především zastupitel Martin Zeman neskrývali obrovskou radost, na niž si připíjeli. Pak se ozval potlesk a první přihlášení do diskuze. Radní Otmar Homolka (O co jim jde?!) zdůraznil, že Kotkovo odvolání nebylo v koalici K20 řádně projednáno.

„Mnoho lidí nám věřilo, že splníme, co jsme jim slíbili. Nejde o konstruktivní krok,“ zdůraznil. Primátor Kulhánek to ale vidí jinak. Podle něj musel být Kotek odvolán. Důvod? Kotkova nekomunikace a opakované neshody se členy vedení města. S Alternativou v pondělí podle něj na koaliční schůzce k dohodě nedošlo. „Koalice K20 ale funguje dál,“ snažil se vysvětlit Kulhánek, jehož KOA právě této koalici smlouvu vypověděla.

Na dotaz zastupitelky Věry Bartůňkové (KSČM), jak tomu mají zastupitelé rozumět, když radu zastupitelstvo schvalovalo najednou, a tudíž by měla odejít rada celá, Kulhánek odpověděl, že nyní bude rada osmičlenná a nic jiného se nemění. Dvoučlenné vedení města, protože bez Kotka jej vede primátor Kulhánek a náměstek Klsák (oba KOA), prý bude funkční do té doby, než se dovolí další náměstek. „A to bude nejpozději v září,“ vysvětlil Kulhánek. On sám nyní bude místo Kotka spravovat investice, Klsák majetek.

Aktuální vyjádření primátora Petra Kulhánka(KOA) k odvolání Jiřího Kotka

Vzhledem k tomu, že opakované smírčí řízení nevyřešilo požadavek hnutí KOA na politickou stranu Alternativa k výměně osoby 1. náměstka primátora Jiřího Kotka - k tomuto požadavku se připojily TOP09 a část hnutí O co jim jde?! - rozhodli jsme se podle článku 6. 2. koaliční smlouvy tuto smlouvu ze strany KOA vypovědět.
Alternativa byla opakovaně a s příslušnou věcnou argumentací vyzvána k řešení této personální otázky, bohužel se k výzvě postavila odmítavě a nevyslyšela většinový názor v koalici.

Smírčím řízením jsme vyčerpali všechny dostupné prostředky, abychom zachovali projekt K20 funkční a mohli v něm nadále pracovat.
Osobně jsem přístupem Alternativy k řešení tohoto problému velmi zklamán. Je otázkou, jak Alternativa funguje, když řada členů uznává výhrady koaličních partnerů, ovšem nemá to sebemenší vliv na výsledné rozhodnutí této strany.
Z pohledu fungování koalice a řádné správy města nejsem schopen a ochoten pracovat, jednat a nést společnou odpovědnost za konání člověka, který:
• jedná nekoordinovaně, bez vědomí ostatních, není ochoten a ani schopen pracovat v týmu;
• nedodržuje dohody ani termíny;
• rozkládá výkonný úřední aparát města – a to i mimo svou gesci – svým nevybíravým chováním. Některým zaměstnancům dělá ze života peklo jen proto, že zde pracují už delší dobu; postrádám v jeho případě nezbytnou míru sociální inteligence a manažerské schopnosti řídit lidi, jednat s nimi a využívat jejich pracovní potenciál;
• zanedbáním přípravy rozpočtu přivedl Správu lázeňských parků do neudržitelného stavu.
• manipuluje s fakty a překrucuje realitu k obrazu svému;
• z velké části svého nasazení prověřuje minulost, ale díky tomu dost opomíjí jemu svěřené strategické oblasti majetku a investic. Většina vedoucích odborů pracuje v podivné atmosféře neurčitého strachu a především nejistoty – postrádají jednoznačná zadání, která by byla orgány města řádně prodiskutována a o kterých by vládla ve vedení města shoda;
• nerespektuje jakékoliv zadání, pokud to on sám neuzná za vhodné a pokud se mu nehodí;
• záměrně neřeší problémy, které jsou z jeho pohledu povrchně administrativní, ale mohou vést až k porušování zákonů (zpracování pravidel o zadávání veřejných zakázek, ochrana osobních údajů při přenosech z jednání zastupitelstva);
• po výhradách přednesených na smírčím řízení mi oznámí, že už mi nepodá ruku.
Jsem nucen konstatovat, že i v jiných věcech, než jsou bez vědomí rady činěné žaloby, jako manažer selhává. Správa lázeňských parků stojí před bankrotem, znění pravidel pro zadávání veřejných zakázek muselo být přepracováno do legislativně korektní podoby. V současnosti bude Krajský úřad řešit kolizi Jiřího Kotka se zákonem o střetu zájmů při projednávání pronájmu pozemků.
První náměstek Jiří Kotek se začal chovat velice podobně těm, které jsme ještě před rokem společně kritizovali: neuznává, že by se mohl mýlit, nekomunikuje, opovrhuje ostatními. Nepovažuje za důležité diskutovat závažné kroky, ale rovnou je činí - jménem města, ale aniž by o nich ostatní představitelé města věděli. Snažil jsem se, stejně jako většina mých koaličních kolegů, přimět Jiřího Kotka, aby s námi jednal jako s partnery, ale nebyl tomu bohužel nakloněn, i jednání s Alternativou, která jej nominovala, jsou bezvýsledná.

Dostali jsme se tak do velice nepříjemné situace, která představuje pro město výhledově rizika právní, finanční i procesní. Nechci smířit s tím, že město Karlovy Vary podniká závažné kroky, o kterých neví ti, kdo dostali mandát karlovarské veřejnosti. Nechci se dočkat toho, že město bude řídit jedna tajuplná osobnost a legitimní vedení města o tom nebude mít ani ponětí. To považuji za nepřípustné.

Z výše uvedených důvodů se Karlovarská občanská alternativa shodla, že je z pohledu upřednostnění zájmů Karlových Varů neudržitelné fungovat v koalici, ve které působí v exekutivní pozici současný 1. náměstek primátora Jiří Kotek.

Petr Kulhánek, Karlovarská občanská alternativa
V Karlových Varech 21. června 2011

Otázky pro odvolaného karlovarského náměstka a radního Jiřího Kotka (Alternativa)

Proč jste neakceptoval nabídku koalice K20 na post uvolněného zastupitele pro minulé kauzy, Jak se nyní budete živit? Kdy definitivně odejdete z karlovarského magistrátu, vrátíte klíč a uvolníte kancelář?

Nechci dělat roli chodce. To už tady jednou bylo, když funkci uvolněného zastupitele pro demografii zastával Jiří Dietz (ČSSD). A co udělal? Demografická křivka ovšem stále klesala. Tímto postem by mi pouze zacpali pusu za peníze. nechci tyto prebendy.
Budu se živit sám, na pracovním úřadě se nezaeviduji. Kancelář opustím buď už dnes nebo zítra.
Důvody mého odvolání jsou hlubší, o tom jsem přesvědčen. Je mi vyčítána špatná komunikace? Já věci umím vysvětlit, ale odezvou byla pouze hluchota a výčitky. A to byly podružné a zástupné problémy. Pracoval jsem tak, jak jsem se zavázal v koaliční dohodě a podle toho, co mi bylo koaličními partnery svěřeno. nyní budu hlasovat s koalicí, ale když nebudu souhlasit, pak podle sebe.

SLOVNÍ PŘESTŘĚLKA. Invektivy zastupitele Martina Zemana (ČSSD) si nenechal líbit zastupitel Jaroslav Fujdiar (O co jim jde). Zemanovi se nelíbilo Fujdiarovo hospodaření v městské společnosti KV City, které nevybíravě kritizoval a nestále opakoval, že je třeba dodržovat zákony. Fujdiara urazilo i Zemanovo tvrzení, že Kotek je zhrzen a kope do všech, a to poměrně hloupě. „Vaše hospodaření v KV City se rovná krádeži. Vy jste zdefraudoval městské peníze,“ podal si Fujdiar Zemana, který byl za minulé vlády ODS a ČSSD jednatelem KV City.

JIŘÍ KOTEK se loučil znovu stylově. „Děkuji, že jsem mohl plnit, co jsem slíbil. Odcházím od rozdělané práce,“ uvedl. „Odcházím dříve než Ivana Doubová, odcházím od žalob na Lázně III, na Lázeňskou 5, na KV Arenu a dalších. Pět měsíců jsem se snažil řešit městské problémy. Cílená sofistikovaní kampaň ale funguje na objednávku, proto vím, že můj odchod má hlubší pozadí. Odcházím nikoliv do opozice, ale do koalice. Stáhnu se a budu sledovat , jak koalice K20 plní sliby, které svým voličům dala,“ uvedl. Na to mu odpověděl zastupitel Martin Zeman (ČSSD), že ve svém pláči nakydal na opozici a některé úředníky magistrátu hodně špíny. Kotka se ale znovu zastal Otmar Homolka, který opozici ODS a ČSSD adresoval poselství: „Absolutně chápeme radost opozice, že se jí to povedlo. Ale věřím, že její radost je pouze dočasná.“

ČSSD NABRALA DECH. Tomáš Hybner, předseda karlovarských sociálních demokratů, nad odchodem Jiřího Kotka nejásal, jako jeho kolegové, ale okamžitě po tomto aktu začal projednávat další body zastupitelstva. Tomáš Hybner a jeho kvalitní rétorika je zosobněním úspěšného politika, ovšem někdy bazíruje na hloupostech. Hybnerova kritika, jak jsou natřeny lavičky v Letním kině a zda na to bylo povolení památkářů, se minula účinkem. „Já Jaroslavu Fujdiarovi za opětné zprovoznění letního kina děkuji,“ vzala ČSSD vítr z plachet Věra Bartůňková (KSČM).

HLAS LIDU, HLAS BOŽÍ. Karlovarsky na včerejším zastupitelstvu reprezentoval Josef Vávra (u mikrofonu na horním snímku). Podle něj není stabilita současného vedení města příliš silná. „Město se bude vracet k tomu, co jsme zažívali v minulých letech a toho bych se nerad dožil,“ apeloval na zbylou koalici (nekoalici). Přestože podle primátora bude o budoucí podobě koalice následovat jednání a on sám podporuje stejnou koalici v jiném personálním řešení, není jisté, co z toho vznikne. Věra Bartůňková (KSČM, na horním snímku) jasně řekla to, co si jiní nedovolili.

ŠAMPAŇSKÉ NA KOTKOVU PROHRU. Sociální demokraté si samou radostí nad Kotkovým odchodem otevřeli šampaňské přímo uprostřed jednání zastupitelstva. Ty lahve jenom dokazovaly, že věděli, že je osud nenáviděného náměstka je zpečetěn. Tomáš Hybner si pak odvolaného náměstka znovu podal, protože se jej dotklo, že se nevybíravě obul do některých úředníků, a to i do jeho manželky, která vede primátorovu kancelář. „Kdybyste byl chlap, tak jste dávno odstoupil a nenechával jste se odvolávat,“ vytkl mu. Podle Martina Zemana Kotek do všech kopal, a to hloupě.


21.6.2011 VSTUP DO DISKUSE 48
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Z Lomnického potoka nelze kvůli suchu čerpat vodu

V aréně změří síly nejlepší dřevorubci.

V aréně změří síly nejlepší dřevorubci

III. třída: Otročín se postaví Krásnému Údolí

Karlovy Vary – Třinácté kolo má na programu okresní III. třída Karlovarska. Magnetem bude souboj Otročína a nedalekého Krásného Údolí, což slibuje zajímavou fotbalovou bitvu.

AUTOMIX.CZ

Vybíráme ojeté SUV do 300 tisíc. Jaké koupit? A jakým se radši vyhnout?

Sportovně užitková vozidla vládnou světu a to nejen mezi novými auty, ale jejich obliba výrazně roste i mezi ojetinami. Pojďme se tedy podívat na to, jaké možnosti máte, když si chcete pořídit ojeté SUV s relativně omezeným rozpočtem. Probereme si SUV do 300 tisíc a koukneme na pět kusů, které za to stojí. A také na pět, jimž byste se měli vyhnout.

Barokní Fischer byl - nebyl?

Karlovarský kraj - Že by již potřetí prezentovaný Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera naplnil zadaná očekávání, si až tolik nemyslím.

OKRESNÍ PŘEBOR: Fanoušci mohou vybírat, derby horalů či duel mistra

Karlovy Vary – Sedmou příčku si v loňském ročníku okresního přeboru připsali na své konto fotbalisté sedleckého KSNP. Ti by rádi v letošním ročníku své umístění vylepšili, a nejen to, pomýšlí i na krajské soutěže.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení