Listopad je nejrizikovějším měsícem, co se týče dopravních nehod s chodci. Vyplývá to z analýzy Portálu nehod, který zpracoval statistiky od začátku roku 2010 do letošního října. Kritické je ale celé období od října do ledna. 

Nejvíce střetů s chodci zaznamenávají policisté v zimním období v podvečerních hodinách, ale i mezi sedmou a osmou hodinou ranní.

Kde Češi nejčastěji bourají? Podívejte se: 

„Naše data i analýza Portálu nehod prokazují souvislost nárůstu počtu nehod s chodci s dřívějším stmíváním i pozdějším rozbřeskem,“ upozornil vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička.

Snížit riziko nehody přitom nemusí být složité ani drahé. „Zejména u dětí, kde se počet nehod pohybuje v ranních hodinách na konstantní vysoké úrovni, je na místě používání reflexních prvků,“ poradil Jedlička.

Nejrizikovějším místem, co se týče nehod s účastí chodců, je v Praze na Žižkově v blízkosti zastávky Biskupcova. V posledních dvou letech se tam stalo celkem deset nehod, při kterých se zranil stejný počet lidí. Obecně lze riziková místa najít právě v centrech velkých měst v místech s vysokou intenzitou dopravy.

„Většinou se v jejich blízkosti nachází nějaká zastávka městské hromadné dopravy. Lze tak předpokládat, že chodci i řidiči musí reagovat na náhlé situace, které souvisejí se spěchem a působí na ně větší množství vlivů jako křížení ulic, chodci ve vozovce, autobusy, tramvaje a podobně,“ vysvětlil jednatel společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod, Jan Chalas.

Nehoda není náhoda

Asi třetinu nehod s chodci způsobí řidiči nesprávným způsobem jízdy. Do této kategorie patří například to, když se člověk plně nevěnuje řízení vozidla, nesprávně se otáčí nebo couvá, vyhýbá se bez dostatečné boční vůle, nebo třeba jede bezohledně a agresivně.

Ve třetině nehod je na vině chodec, v necelých třiceti procentech pak hraje roli nedání přednosti, a to zejména na přechodech pro chodce.

Zatímco tři čtvrtiny všech dopravních nehod končí bez zranění, v případě nehod s chodci je to ani ne jedna z deseti. Sedm z deseti pak končí zraněním lehkým a ve zbytku nehod si účastníci odnáší zranění těžká nebo dokonce umírají.

Článek, který stojí za přečtení. Agresorů na českých silnicích totiž přibývá: 

„S rostoucím věkem chodců roste podíl nehod s úmrtím i nehod s těžkým zraněním. Například ze všech nehod chodců ve věku 6 až 14 let bylo přibližně půl procenta nehod s úmrtím, u lidí nad 60 let je to více než desetinásobek, “ připomněl datový analytik společnosti DataFriends Marek Sibal.