Díky dlouho neobjasněnému původu děr se k této geologické rezervaci váže několik pověstí o trpaslících. Ve srázné stěně třetihorních vyvřelin bazaltu je zhruba šedesát válcovitých dutin o průměru od několika centimetrů do 1,5 metru. Hloubka otvorů činí až pět metrů. Dnes se většina geologů domnívá, že otvory vznikly zvětráním vyvrácených stromů ve vulkanických sedimentech. Tyto jeskyně jsou veřejně přístupné podle turistických značek. O skřítcích se traduje pověst. Například o tom, jak sedláci nechávali skřítkům čím dál méně jídla, až se skřítci urazili a ze skal odešli neznámo kam.