Skalky skřítků jsou skalní útvary a národní přírodní památka v obci Dubina na Karlovarsku. Jde o skalní dutiny podlouhlého, oválného tvaru, s průměrem až 150 centimetrů. Ty vznikly při sopečné činnosti, když proud žhavé lávy a popela zalil zdejší les a stromy v lávě vyhnily. K přírodní památce se váže také pověst. Měli tu žít skřítkové, kteří hlídali poklad. Nakonec ale kvůli chamtivosti lidí, kteří jim nechtěli dát jídlo, odešli.