Lokalita se nachází na odkrytém skalním podloží Mystery Hill v North Saleu v New Hampshire. Zatímco největší kámen britského Stonehenge váží přes 50 tun, americký jmenovec se může pochlubit nanejvýš jedenáctitunovým blokem. Monumentálnost však Americké Stonehenge dohání svou rozlehlostí. Hlavní archeologické naleziště, které se skládá z řady kamenných struktur, zabírá plochu o rozloze zhruba třicet akrů (přibližně 121 406 metrů čtverečních).

Kalendář, nebo zemědělská stavba?

Existuje mnoho teorií, k čemu impozantní stavba vlastně sloužila. Podle serveru atlasobscura.com někteří vědci tvrdí, že se jedná o až čtyři tisíce let starý astronomický komplex postavený indiánskou kulturou. Jiní věří, že to jsou trosky kláštera skupiny irských mnichů či výtvor starověkých národů Blízkého východu. Většina archeologů se však přiklání k názoru, že se jedná o špatně interpretovanou práci zemědělců 18. a 19. století. Jisté však není vůbec nic.

Zkoumání nemálo zamotává fakt, že po celém místě byly nalezeny různé nápisy – irský (pocházející ze 4. až 8. století našeho letopočtu), fénický (14. až 11. století před naším letopočtem) či iberský (ze 4. až 5. století před naším letopočtem). Jak se tak staré nápisy mohly do tohoto místa dostat dávno před objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem, nikdo neví.

| Video: Youtube

Jak je uvedeno na webových stránkách mysteryhillnh.info, kde o památce shromažďují informace výzkumníci Mary Gage a James Gage, podrobná archeologická a architektonická analýza kamenných struktur naznačuje, že místo prošlo pěti kulturními fázemi. Jinými slovy Americké Stonehenge nebylo vybudováno jako jeden rozsáhlý stavební projekt, ale postupně se vyvinulo během několika epizod. Lokalitu rozšiřovalo, upravovalo a vylepšovalo (zřejmě) pět kultur, přičemž každá měla svou vlastní odlišnou architekturu.

Mary a James Gage (matka a syn, pozn. red.) dále popisují, že se místo skládá z komplexu třinácti kamenných komor, několika ohrad, výklenků, zdí, odtoků, malých drážek, bazénů a dalších prvků, které pokrývají asi jeden akr na vrcholu kopce.

Směrem ven od jádra komplexu se rozbíhají další kamenné zdi, výklenky, stojící kameny a dvě cesty. Po obvodu vrcholu jsou umístěny čtyři kamenné prvky s potvrzeným astronomickým významem.

Na svazích kopce se nachází čtrnáctá komora, dvě přírodní jeskyně, kamenné zdi, mohyly, niky a další lidmi vytvořené prvky z kamenů. Celkově místo pokrývá asi 105 akrů (424 920 metrů čtverečních).

Podvodník, který nelhal

V novodobé historii na místo poprvé upozornil farmář Jonahan Pattee, který žil na pozemku od roku 1825 až do své smrti v roce 1848. Protože jej však doprovázela pověst podvodníka a zloděje, nikdo mu nevěřil. Lidé se domnívali, že Pattee s pomocí svých pěti synů na sebe kameny naskládal a používal místo jako sklad. Až později si někdo všiml, že na jedné ze staveb roste strom, který byl s jistotou zasazen v roce 1769, tedy v době, kdy Jonahan Pattee nebyl ještě ani na světě.

Roku 1936 odkoupil pozemky ředitel pojišťovny William Goldwin. Ten jako první badatel přišel s teorií, že místo bylo postaveno irskými mnichy Culdee okolo roku 1000 našeho letopočtu. Goldwin dal lokalitě jméno Mystery Hill. Tento název se používal až do roku 1982, kdy byl změněn na Americké Stonehenge, aby nalákal více turistů. Ty ostatně mystický kamenný komplex přitahuje dodnes.