Medugorje, vesnice na území současné Bosny a Hercegoviny se sotva dvěma tisíci obyvatel, je mezi věřícími fenomén. Stojí za tím událost z počátku 80. let na území ještě tehdejší Jugoslávie.

Jak to vypadá v Medugorje:

Zdroj: Youtube

Co se v Medugorje mělo stát

Medugorje se dostalo do popředí zájmu věřících v červnu v roce 1981. Tehdy měli Ivanka Ivankovićová, Mirjana Dragićevićová, Vicka Ivankovićová, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković a Milka Pavlovićová na kopci nedaleko vesnice spatřit krásnou mladou ženu s dítětem v náručí. Pokynula jim, aby k ní přistoupili blíže, ale nesebrali k tomu dost odvahy. Byť tušili, že jde o Pannu Marii.

V dalších dnech se na místo opakovaně vrátili, Panna Maria se jim měla opět zjevit a tentokrát k nim už i promlouvala, jak uvedl web Medjugorje.

Co jim mimo jiné podle jejich svědectví Panna Maria řekla?

„Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem, i mezi lidmi!"

„Ať kněží pevně věří a ať chrání víru lidu!"

„S Bohem, andělé moji! Jděte v pokoji Božím!"

„Ať lid pevně věří a ať se ničeho nebojí!"

Správce farnosti ve vězení

Celá událost se samozřejmě brzy roznesla po okolí, takže pátý den od prvního zjevení se na místě sešlo asi patnáct tisíc poutníků. V té době však takováto událost příliš nesouzněla s tehdejším komunistickým režimem, který ji označil za lživou aféru.

Lidé se chodí k soše Panny Marie na kopci Podbrdo modlit:

„Za hlavního strůjce celé aféry byl nakonec označen správce farnosti. Skončil na tři a půl roku ve vězení. Potíže s tehdejším režimem měli také další návštěvníci, kteří na místo neustále proudili,“ připomenul například server Šíp.

Celý případ samozřejmě neunikl pozornosti Vatikánu, nicméně ten popsaná zjevení doposud oficiálně neuznal. Medugorje však zařadil na seznam katolických poutních míst, jak uvedl církevní web Církev.cz.

V Medugorje kvete turistický ruch

Na základě údajného zjevení Panny Marie se místo stalo cílem řady věřících i nevěřících turistů.

Venkovní oltář. Kolem je asi pět tisíc míst, ze kterých lze sledovat bohoslužbu.Venkovní oltář. Kolem je asi pět tisíc míst, ze kterých lze sledovat bohoslužbu.Zdroj: Shutterstock

„Odhaduje se, že Medugorje dosud navštívilo přes třicet milionů turistů. Kromě rodilých návštěvníků z Balkánu pochází většina poutníků z nedaleké Itálie,“ přiblížil například cestovatelský web Atlas Obscura. Doplnil, že právě tito poutníci se podílejí na vzniku řady stravovacích a ubytovacích zařízení v lokalitě, které jim nabízejí své služby.

Zpovědnice světa

Hlavním cílem v místě patří kostel sv. apoštola Jakuba, který se začal stavět už v roce 1934, ale posvěcen byl až 19. ledna 1969.

„Medugorje si vysloužila titul zpovědnice světa, kdy je v místě postaveno 25 zpovědnic. Okolí kostela je pak kvůli stále se zvyšujícímu počtu poutníků neustále upravováno. Jde také o venkovní oltáře za kostelem s pěti tisíci místy k sezení,“ uvádí internetová encyklopedie Wikipedie.

Na Veselém hřbitově je asi 700 hrobů s originálními náhrobky.
Nejveselejší hřbitov světa. Návštěvníci se tam u náhrobků často musí usmívat

Slouží například akci s názvem Mladifest, které se na přelomu července a srpna účastní až padesát tisíc osob.

Neméně pozornosti pak poutá místo na hoře Podbrdo – právě zde měla být několika osobami Panna Maria opakovaně spatřena. Na její počest zde byla umístěna i její socha, kterou příchozí často velmi vroucně uctívají.


Nahrává se anketa ...

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová