Je tak krásné a zachovalé, že se dostalo až na seznam Světového dědictví UNESCO. Řeč je o rakouském údolí Wachau. Jde o tip i na velký rodinný výlet., jelikož cesta od jižní hranice České republiky sem trvá jen něco přes 2 hodiny.

Kde se údolí Wachau nachází

Údolím protéká Dunaj, jeden z hlavních evropských veletoků. Táhne se v délce 40 kilometrů na západ od Vídně. Je velmi dobře dostupné z Česka. Z Brna je sem cesta dlouhá necelých 200 kilometrů a trvá podle výběru tratě (lze se rozhodnou, zda využijete dálnici na Vídeň) něco kolem 2 hodin. Podobně dlouhá trasa je to pak z Českých Budějovic.

Do lokality jezdí skoro každou hodinu i vlak z Vídně, kdy cesta trvá zhruba hodinu.

Pohledy na úchvatné údolí Wachau:

| Video: Youtube

Proč je údolí Wachau na seznamu UNESCO

Světové dědictví UNESCO pak oceňuje zejména úsek mezi městy Melk a Kremže.

„Je to velmi kvalitní krajina plná jasných stop nepřetržitého vývoje už od pravěku. Ať už z pohledu architektury, kdy zde jsou k vidění kláštery i zříceniny hradů či zachovalá, udržovaná města a vesnice s mnohasetletou historií,“ popisuje web Světového dědictví UNESCO.

Prakticky na každém kroku je pak patrné zemědělské využití, kdy krajině dominují rozsáhlé trati vinné révy a sady meruněk.

„Pro snadnější obdělávání byly od středověku budovány terasy s jednoduchými skalními stěnami, které jsou dnes charakteristickým znakem údolí,“ popsali ve své studii Wachau World Heritage Site: A Diverse Riverine Landscape o významu údolí vědci z Vídeňské univerzity vedení Doris Riedlovou.

close Jedno z nádherných městeček v údolí Wachau – Dürnstein. info Zdroj: Shutterstock zoom_in Jedno z nádherných městeček v údolí Wachau – Dürnstein.

Kdy je nejlepší údolí navštívit

Za nejkrásnější období v údolí Wachau je mnohými považováno jaro, kdy jsou zde v květu ovocné stromy, zejména pak meruňky.

„Ale hezky je tu i v dalších obdobích. Například v pozdním podzimu, kdy vinná réva a lesy hýří barvami,“ konstatoval turistický web Visit World Heritage.

Lokalita je plná zajímavých historických středů měst a obcí, které jsou vesměs náležitě opečovávány a udržovány.

„Mnoho budov jako jsou krčmy nebo hostince, stáje pro přepřahávání tažných koní, domy pro lodivody a výběrčí mýtného, mlýny, kovárny nebo sklady solí nyní slouží podnikatelským účelům,“ popsal web UNESCO.


Nahrává se anketa ...

Kávu či oběd si tak můžete dát v místě, kam se lidé chodili občerstvit klidně před 300 a více lety.

V lokalitě byla nalezena i takzvaná Willendorfská venuše, což je ženská plastika stará více než 20 tisíc let.

Most přes řeku Dunaj v údolí Wachau:

Co v údolí Wachau určitě nevynechat

V údolí Wachau lze strávit zcela nabitý den, stejně jako se tu většina nebude nudit, i když tu stráví dnů několik. Mezi častá doporučení patří:

  • Historické centrum Kremže – město Kremže je plné historických budov starých i několik set let. Zajímavostí je, že právě toto město dalo světu kremžskou hořčici.
  • Klášter Melk – jde o benediktinské opatství na skalnatém výběžku nad městem Melk. Jde o největší komplex sakrálních budov v Rakousku. Má se za to, že právě toto místo je i jednou z inspirací románu Jméno růže od Umberta Ecca.
  • Zřícenina hradu Dürnstein – známá je tato památka i díky tomu, že v ní byl vězněn vězněn anglický král Richard I. Lví srdce, když se ve 12. století vracel z křížové výpravy
  • Schallaburg - renesanční zámek v obci Schollach v okrese Melk.
  • Vydat se túru nebo cyklovýlet – celé údolí lze pohodlně procestovat autem či autokarem, ale hodně radosti zde přinášejí pěší túry či projetí místních cyklostezek.
  • Výlet lodí – celé údolí si lze prohlédnout z paluby lodí, které brázdí Dunaj.

Jak údolí Wachau hodnotí zkušená cestovatelka

Údolí Wachau se rozhodla procestovat také známá travelbloggerka Kami.

„Krajina je prostě úžasná, s kopci, které se táhnou až k Dunaji, četnými vinicemi a meruňkovými sady posetými oblastmi, okouzlujícími městečky podél řeky a některými fantastickými historickými památkami, většinou kláštery a hrady,“ popsala Kami.