Jak například připomněl zájmový web mobilcastle.com, památka přitáhla pozornost nejen historických badatelů v roce 2020. Tehdy dva průzkumníci oznámili, že našli tajný tunel, který ukrývá obrněný válečný vlak se vzácným nákladem. Tato zpráva oživila místní legendu o vagonech naložených zlatem a cennostmi, které nacisté údajně v roce 1945 ukryli před Rudou armádou v horách.

Zámek totiž aktivně využívali nacisté. Ti jej krátce po vypuknutí II. světové války začali přestavovat.

Podle webu broumovsko.cz se tak dělo i pod dohledem polovojenské organizace Todt. Němci zde napáchali ohromné historické škody. Mimo jiné tím, že odvezli prakticky všechno původní vybavení včetně cenností.

Hodně zásahů utrpěl i areál jako takový. Vše podle projektu válečné rekonstrukce, na kterém pracovalo 35 architektů. „Celé zámecké nádvoří bylo rozděleno, v parku byly odstraněny všechny vodní prvky, zcela byly zničeny terasy,“ popsal pro web tvn24.pl očitý svědek Günther Grundman, který se musel na docela šílené přeměně památky podílet.

Z pohledu návštěvníků je atraktivní skutečnost, že v podzemí byl dle historiků budován bunkr pro samotného Adolfa Hitlera. Vedl k němu dokonce výtah. Velkým tajemstvím je pak další využití podzemí.

Vězňové z koncentračního tábora Gross-Rosen zde totiž na dvou úrovních v hloubce 15 a 50 metrů razili ohromné tunely. Jednalo se o část komplexu Riese který vznikal v přiléhajících Sovích horách. Účel, k němuž měly tunely sloužit, se doposud nepodařilo zcela objasnit. Nabízí se, že zde měly vzniknout továrny na výrobu zbraní nebo chemické laboratoře. Když se blížila k místu v roce 1945 Rudá armáda, vystrašení Němci prý část chodeb zasypali. Nebo alespoň velmi důmyslně zakryli vstup do nich.

Památku jako takovou charakterizuje propojení mnoha architektonických stylů, jak je vidět například na instagramovém účtu. Nejstarší historické zmínky uvádějí, že zde sídlo bylo již ve 13. století. Od počátku 16. století byl v soukromém vlastnictví šlechtického rodu Hochbergů. Poslední majitelkou hradu byla Mary Theresa Olivia Cornwallis-West, narozená ve Walesu, první manželka prince Hanse Heinricha XV. s titulem princezna z Pless.

Mezi veřejností však byla nazývána jako Daisy, a to velmi krásná Daisy.  Zajímavé je i to, že byla součástí širší rodiny Winstona Churchilla.

Mobilecastle.com také připomněl, že princezna zemřela v roce 1943 a byla pohřbena v mauzoleu Hochberg poblíž zámku. Její služebnictvo však tělo několikrát přemístilo, aby ostatky ochránilo před drancováním sovětskými vojsky. Ti se v rámci osvobozovacího tažení v oblasti pohybovaly od května 1945 do konce roku 1946.

„A proto zůstává místo odpočinku princezny Daisy neznámé. A je to vlastně další záhada, která se s váže k hradu. Stojí i za legendou, že duch princezny Daisy se na hrad vrací,“ uvedl mobilecastle.com