Tovačovská jezera se nachází jihovýchodně od města Tovačov na Olomoucku, nedaleko soutoku řek Moravy s Bečvou. Jde o přírodně velmi zajímavé místo i přes aktivní lidskou činnost.

Štěrk i pro stavbu pražského metra

Tovačovská jezera jsou zatopené plochy, které začaly vznikat v padesátých letech 20. století jakožto jámy po těžbě štěrkopísku.

„Kromě jiných staveb se tento materiál používal i na stavbě pražského metra,“ uvádí například internetová encyklopedie Wikipedia.

Celková výměra jezer přesahuje 330 hektarů a každoročně se vzhledem k neustávající těžbě zvětšuje.

Pod křídly - Tovačovská jezera a rybníky:

| Video: Youtube

Kam se u Tovačovských jezer smí

V areálu Tovačovských jezer je potřeba se řídit pravidly, které mnohé zakazují. Byť jde zvláště v letním období o velké lákadlo, například koupání tu je významně omezeno.

V současnosti platí u jednotlivých vodních ploch různá omezení, které na webu shrnuje radnice města Tovačov.

  • Jezero sever neboli Vodárenské jezero – slouží jako zdroj pitné vody, proto zde platí I. pásmo ochrany vodního zdroje
  • Troubecké jezero – rovněž slouží jako zdroj pitné vody, ale může se zde ještě těžit štěrk. Na břehu Troubeckého jezera stojí ptačí pozorovatelna s výhledem na celé jezero.
  • Annínské jezero - Zde již byla těžba ukončena. Jedná se však stále o II. pásmo ochrany vodního zdroje. Je to jediné z jezer, kde se lze koupat. Ale pouze v omezené části, kterou vytyčují cedule a plovoucí bóje na hladině.
  • Skašovské jezero – místo, kde probíhá těžba štěrku a které může užívat Jacht klub Tovačov.

„Všechna jezera jsou také rybářskými revíry,“ uvádí web Tovačova.

Pohodička u Tovačovských jezer:

Rybářský revír plný krásných kousků

Co se týče rybářů, jde o velmi pozitivně hodnocené místo.

„Je to malebný revír, který je vyhlášený perfektním zarybněním nádhernými rybami. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit nádherné kapry nebo amury. Nechybí ale ani dravé ryby – především sumci, štiky nebo candáti,“ shrnuje specializovaný web In – Rybář.

V minulosti však zde mohla být o kapitální úlovky nouze.

„Velkou metlou obsádky byly každoroční odstřely ledu, aby se o pár dnů mohla urychlit těžba štěrku. Již koncem šedesátých let byly při odstřelu ledu vyloveni sumci až 120 centimetrů, štiky okolo metru, candáti až 85 centimetrů a kapři i 70 centimetrů. Bílou rybou to bylo pod ledy doslova poseto. Tyto odstřely se již dobrých 30 roků nedělají a tak mají ryby možnost dorůstat do kapitálních velikostí,“ popisuje web místní těžařské společnosti Českomoravský štěrk.


Nahrává se anketa ...

Tovačovská jezera jsou i rájem ornitologů

Jak připomíná specializovaný web Pozorování ptáků, Tovačovská jezera a okolní rybníky jsou zajímavé i z ornitologického hlediska.

„Jsou útočištěm řady vodních ptáků, kteří zde buď hnízdí nebo je využívají jako občerstvovací zastávku na tahu,“ uvedl web.

Jde také o velmi vzácné tvory jako jsou:

  • Potáplice severní
  • Morčák malý
  • Racek bouřní
  • Labuť zpěvná
  • Ostralka štíhlá

„Přírodní podmínky tohoto území tvoří příznivé prostředí pro řadu rostlin a živočichů. Byla zde zaznamenána přítomnost několika zvláště chráněných druhů živočichů, na sedmdesát druhů ptáků a přes 30 druhů ryb,“ shrnul web olomouckého hejtmanství OK Tourism.