Soutěž byla vyhlášena konkrétně v polovině listopadu roku 2023 a ukončena na konci března 2024.

Výtvarná soutěž byla rozdělena do tří kategorií, a to:

1. kategorie: žáci mateřských škol,

2. kategorie: žáci 1. stupně základních škol,

3. kategorie: žáci 2. stupně základních škol.

4. kategorie patřila bez rozdílu věku literární soutěži a byla určena pouze pro žáky základních škol.

Zúčastněné děti mohly využít jakékoliv výtvarné či literární prostředky. Soutěžním dílem tak mohla být kresba, malba, model, fotopříběh, vyprávění, báseň apod. Na oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje přišla během trvání soutěže více jak stovka výtvorů z mateřských a základních škol. Všechny práce byly velmi povedené a bylo obtížné vybrat z každé kategorie tři ty nejhezčí. Ceny vítězům osobně předali policejní preventisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Vítězné práce byly následně odeslány do celorepublikového kola, které proběhne 29. května 2024. V červnu poté proběhne slavnostní vyhlášení republikového kola.

Děkujeme všem zúčastněným, výhercům ještě jednou gratulujeme k umístění a držíme jim palce v celorepublikovém kole.

Zuzana Churaňová