„Oblast kultury a cestovního ruchu je pro náš kraj jednou z klíčových. Každoročně vyhlašujeme několik dotačních programů na její rozvoj a snažíme se o rozšiřování přístupu občanů ke kulturnímu bohatství, kterým náš kraj oplývá. V případě programu na podporu vydávání neperiodických publikací jsme oproti loňskému roku zvýšili alokaci na 575 000 korun, abychom uspokojili vyšší počet žadatelů. Mezi profesionální kulturní soubory rozdělíme 10 milionů korun, stejná částka je určena na projektové přípravy na opravy a využití památek a památkově hodnotných objektů,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Na zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu vznikl program na podporu aktivit v cestovním ruchu. „Žadatelé mohou využít dotaci v rámci podpory certifikovaných infocenter, destinačního managementu, řemeslné a zážitkové turistiky nebo turistické infrastruktury a marketingových aktivit s tím spojených. Na tyto účely kraj uvolní 3,5 milionu korun, s tím, že maximální výše dotace je pak stanovena na 90 000 korun,“ doplnil radní pro oblast lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO Vojtěch Franta. Podrobné informace o jednotlivých dotačních titulech najdou zájemci na webu Karlovarského kraje v záložce „Dotace“.

Jarmila Ivasková