Tamní cenné varhany z konce 18. století přitom rozezní díla význačných barokních mistrů v čele s J. C. F. Fischerem. Jeho jméno ostatně nese i mezinárodní hudební festival, v jehož rámci tento vjemově pestrý večer proběhne.

Připomeňme, že Jaroslav Tůma se řadí k předním českým varhaníkům. Mimo to působí rovněž jako cembalista, improvizátor, skladatel a profesor na Akademii múzických umění v Praze. Milovníci vážné hudby jej mohou znát díky jeho vystoupením na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl či Janáčkův máj v Ostravě. Kromě České republiky často hostuje i v zahraničí, kde k jeho destinacím patří například i Spojené státy americké, Kanada a Japonsko. Rovněž bývá častým členem porot na mezinárodních hudebních soutěžích a svou pedagogickou činnost rozvíjí v rámci mezinárodních varhanních kurzů a seminářů. Jeho repertoár se vyznačuje značnou pestrostí a zahrnuje široké spektrum stylů od renesance až po moderní hudbu 21. století. K jeho nejznámějším projektům patří série desek s názvem „Historické varhany Čech”, v níž zachycuje autentický zvuk vzácných varhan rozličných epoch.

K cenným nástrojům se ostatně řadí i barokní dvoumanuálové varhany v kostele sv. Michaela Archanděla s bohatě vyřezávaným prospektem, jenž je vyveden v podobě věžovité svatyně s píšťalami zdobenými vyřezávanými motivy. Jejich historie sahá až do roku 1780, kdy je zbudoval loketský varhanář J. G. I. Schmidt.

Během „Varhanního koncertu“ na nich zazní nejen díla již zmíněného J. C. F. Fischera, ale i dalších barokních mistrů, z nichž zmiňme alespoň Michelangela Rossiho a jeho Toccata Settima. Jednotlivé skladby pak proloží a tematicky vhodně doplní autorské čtení již zmíněného Marka „Orko“ Váchy ze sbírky básní v próze „Loď“.

Závěrem zmiňme, že „Varhanním koncertem“ VI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera nekončí. Naopak! Již 13. září pokračuje v kostele Navštívení Panny Marie v Rudném mimořádným projektem „Tóny duše“ v podání lipského ženského vokálního souboru Sjaella Ensemble a 14. září koncertem „Fischer a Bach aneb dialog barokních velikánů“ v plzeňském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Své letošní působení následně zakončí 27. září v Krajkové, kde v kostele sv. Petra a Pavla nabídne slavné dílo Stabat Mater od Giovanniho Battisty Pergolesiho (1710-1736).

Jan Železný

close Program koncertu. info Zdroj: archiv J. Železného zoom_in