Cílem běhu je podpora České olympijské nadace, která pomáhá sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, kterým na sport dětí chybí finanční prostředky. Nejde přitom pouze o výjimečně talentované děti, základem je, aby děti samy chtěly sportovat a byly aktivní. O udělení podpory rozhoduje komise nadace složená z jejích patronů, kterými jsou olympijští medailisté.

Mimo finanční pomoci Česká olympijská nadace pomáhá i s motivací dětí ke sportu, zprostředkovává totiž dětem setkání s olympioniky, pořádá pro ně kempy a zapojuje je do akcí spojených s olympismem.

Máte ve svém okolí mladého sportovce, který by ve svém úsilí potřeboval finančně podpořit? Informujte ho o České olympijské nadaci! Na webových stránkách http://www.olympijskybeh.cz/. naleznete veškeré potřebné informace a především elektronický formulář na žádost o podporu.

V Ústí nad Orlicí byl start a cíl běhu tradičně na Kociánce. Na pěti kilometrový okruh vedený centrem města nastoupilo celkem 58 běžců v kategoriích muži a ženy. Trasa běhu vedla přes Mírové náměstí, Na Špici, kolem autobusového nádraží, Špindlerovou ulicí, na sídliště Štěpnice, kolem nemocnice a ulicí 17. listopadu zpět do cíle na Kociánce. Nejrychlejším mužem se stal Jiří Kyral s časem 17 minut a 42 sekund. V ženách zvítězila Jarmila Kuttichová s časem 21 minut a 11 sekund.

Za fotky z akce děkujeme Lukáši Prokešovi.