Nebude zde všechna technika pořízená v posledních letech, je nutné zachovat akceschopnost sboru, tedy aby na stanicích v kraji byl dostatečný počet techniky pro zásah. Bude se jednat o ukázku výběru hlavní zásahové techniky, od cisteren přes výškovou techniku až po speciální kontejnery.

Martin Kasal, mluvčí HZS KVK