Přednášející doc. Pavel Vařeka z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni přiblíží archeologické výzkumy táborů nucených prací a trestních pracovních táborů z let 1949 – 1960 na Jáchymovsku. Tyto výzkumy umožnily rozšířit poznání komunistických táborů, dosud založené především na písemných pramenech a vzpomínkách bývalých politických vězňů, o hmatatelné doklady a materiální záznam masových represí. Archeologické metody poskytly detailní poznání zástavby táborů a života v nich.

Výzkum je realizován ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum, jejíž unikátní databáze Paměť národa obsahuje množství rozhovorů s bývalými politickými vězni z jáchymovských lágrů.

Přednáška se koná v rámci cyklu "Krušného hory - malé pohoří světového významu".

Začátek v 17 hodin.

Lev Havlíček