Na téma energetiky v ekonomických, ekologických a sociálních souvislostech se studenty a studentkami diskutovala Ing. Marie Dufková z Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Lektorka představila energetické zdroje a jejich klady, zápory a možnosti využití, technická řešení výroby elektřiny i nevyřešený problém jejího skladování. Množství elektřiny, vyrobené například ve větrných a slunečních elektrárnách, závisí na počasí a denní době. V elektrické síti ale musí být v každý okamžik jen tolik elektřiny, kolik v danou chvíli spotřebujeme. Při nestabilních dodávkách se zvyšuje hrozba blackoutu.

Abychom mohli kolísavou výrobu regulovat, je třeba najít nové elegantní způsoby skladování elektřiny ve velkém. Bezemisní jaderné energie se tento problém sice netýká, výzvou do budoucna je ale třeba hledání nových technologií recyklace radioaktivního vyhořelého paliva a budování podzemních úložišť. Projekt „Energie - budoucnost lidstva“ běží nepřetržitě již 23. rokem, lektoři besed jsou přední čeští odborníci na energetiku. Probírají se nejen ryze technické věci, jako je například skladování elektřiny, ale i výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů, právo všech lidí na energii a její vliv na životní úroveň a ekologickou stabilitu. Součástí jsou také praktické ukázky, například jak pomocí fotovoltaiky přeměnit špinavou energii na čistou zelenou, nebo měření radioaktivního záření. Besedy jsou pro školy ZDARMA, objednávat je možné na: info@portaeduca.cz.

Martina Drábková