Pozváni jsme byli u příležitosti oslav dvacetiletého partnerství tohoto města s městem Karlovy Vary. V první půli po úvodní až intimní Holbergově suitě okouzlila publikum mladičká Johana Klára Kratochvílová v koncertní fantazii Malované na cimbál Dalibora Štrunce, který se koncertů osobně účastnil. V druhé půli pak publikum ocenilo melodie z operet Veselá vdova, Ptáčník nebo Giudita a temperamentní sólisty Lucii Kaňkovou a Juraje Nociara. (KSO)