Při workshopu pořádaném vzdělávací společností School My Project budeme pracovat s několika osvědčenými metodami a technikami, které slouží k podrobnějšímu zamyšlení nad tím, co všechno vlastně od školy očekáváte, a jaká by měla být škola, která bude tato očekávání naplňovat.

Pomůžeme Vám díky tomu hledat odpovědi na následující otázky:

- Co je pro mě při výběru školy opravdu důležité?

- Jak poznám kvalitní školu?

- Jaká škola bude pro mé dítě vhodná?

Během workshopu budeme s účastníky mluvit o následujících oblastech: postavení učitele, vztahy mezi dětmi, vzdálenost dojíždění do školy, preferovaný obsah vzdělávání a způsoby hodnocení, formy a metody práce s dětmi.

Workshop se bude konat v úterý 18. února 2020 od 16:30 do 19 hodin v Krajské knihovně v Karlových Varech.

Vstup je zdarma - po předchozí registraci na info@skolamanesova.cz

Lektoruje Mgr. Andrea Vedralová (School My Project)

School My Project je vzdělávací společnost tvořená skupinou pedagogických odborníků, kteří vytvořili inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Nabízí dětem smysluplné vzdělávání, rodičům orientaci při výběru školy, pedagogům profesní i osobní rozvoj a komplexní podporu pro vedení škol. Společnost vytváří v českém prostředí jedinečné metodické a didaktické materiály a podporuje pedagogy v jejich zavádění.

Více na www.skolamujprojekt.cz

Václav Zeman