Ve dnech 13. 2. - 10. 3. 2020 se konal 26. ročník celostátní odborné soutěže středních škol AUTOMECHANIK JUNIOR 2020 – KRAJSKÁ KOLA – v regionu ústeckém, středočeském, karlovarském, libereckém, pražském, královohradeckém a jihomoravském pro obor – Mechanik, opravář motorových vozidel a autotronik. Tento ročník pořádaly školy: SŠT Chomutov, SDŠ a SOU Kladno, SPŠ Ostrov nad Ohří, ISŠ Vysoké nad Jizerou, SOU Praha – Radotín, SOŠ a SOU Hradec Králové a ISŠA Brno ve spolupráci s hlavním sponzorem a výrobcem automobilové diagnostiky společností DevCom s. r. o.

Ve 12 regionech České republiky byla letos opět vyhlášena soutěž Automechaik Junior 2020, i když ne v každém kraji se soutěž nakonec konala. Letošní ročník celorepublikové středoškolské soutěže byl na jednu stranu velmi bohatý na výkony a ocenění, ale na druhou stranu byl velmi náročný pro organizátory z důvodů obav a náhlého nařízení vlády ohledně koronaviru. I přes tato opatření bylo možné letos pokračovat ve spolupráci s českými školami v oboru autotroniky a automechaniky, v kterém působí společnost DevCom s. r. o. již přes dvacet let jako výrobce diagnostických přístrojů, osciloskopů a speciálních výukových diagnostických a autotronických panelů.

„Letos jsme se rozhodli více investovat do řad budoucích autotroniků a poskytli jsme partnerství prostřednictvím věnování sponzorského daru, kompletní diagnostiky pro osobní a užitkové vozy TSPRO – TROODON sedmi vítězným školám této prestižní soutěže. Původně jsme plánovali obdarovat všech deset vybraných regionů, ale nařízením vlády z 10. 3. 2020 byla soutěž v regionu jihočeském, pardubickém a plzeňském zrušena. Doufám, že příští rok se obejdeme již bez komplikací a budeme moci dále rozvíjet vzájemné vztahy a obdarovat i ty školy, na které se letos nedostalo,“ řekl Petr Bärtl, vedoucí obchodu a marketingu společnosti DevCom s. r. o.