Pořadatelem byl nejdecký klub Erica,který toto setkání pořádá již po třetí, bylo to v letech 2001, 2011, 2019. I letos připravili členové našeho klubu pro účastníky zajímavý program. Úvodní slovo přednesla předsedkyně klubu MUDr.Věra Procházková. Po přivítání se v pátek večer konala prezentace. Účastníci byli seznámeni s činností jednotlivých klubů za uplynulý rok: stav členské základny, zvětšování věkového průměru, pořádání výstav, odborné přednášky, zájezdy, dobročinné akce, spolupráce s jinými kluby.

V závěru večera se ještě probíralo téma ochrany přírody - současný stav lesů, kůrovec, klimatizační změny, hospodaření s vodou. Tato témata nenechávají nikoho klidným.

Sobota byla částečně věnovaná doprovodným akcím. Účastníci navštívili ukázkovou zahradu Karin Skořepové v Karlových Varech. Při prohlídce obdivovali nejen vzácné rostliny, kompozice skalek a jezírka, ale mnozí zde našli i inspiraci pro zvelebení svých zahrádek. Nechybělo ani občerstvení a někteří si odnesli i nějakou tu kytku. Další zastávkou byla historická budova Becherovky – Becherplatz. Odpoledne následovala procházka kolem památných míst Karlových Varů. Účastníky seznámil krátce s historií centra města Mgr. Jaroslav Bařtipán.

Večer byl opět věnován diskuzi o problémech klubové činnosti. Debatovalo se dlouho do pozdních hodin, neboť cílem tohoto setkání je především výměna zkušeností. Diskuze byla občas až bouřlivá. Probírala se zejména tato témata: organizování výstav, hospodaření- rozšiřující se EET, náplň setkání, změna termínu setkání - podzim versus jaro, vydávání klubových tiskovin, dodržování mezinárodní nomenklatury pěstovaných rostlin ,příprava na další rok.

Příští setkání bude pořádat v květnu 2020 Občanské združenie Malá Fatra Žilina. Setkání se zdařilo, účastníci odjížděli spokojeni a plni zážitků.

Akce se konala i za laskavého přispění Karlovarského kraje.

Za Klub skalničkářů Erica