Venkovní prostranství hradu je přístupné v sobotu a v neděli od 10 do 15 hodin. Přístupné je celé hradní nádvoří s expozicí starověké a středověké mechanické artilerie, torzo románského paláce pocházejícího z doby císaře Fridricha I. Barbarossy a barokní pevnostní val. Z něho se nabízí velmi pěkný pohled na část města a blízké okolí. Před kaplí sv. Erharda a Uršuly jsou položené původní náhrobní kameny ze slovanského pohřebiště, které objevili archeologové. K vidění tu je i původní středověká hradní studna. 

Předchůdcem románského hradu bylo raně středověké hradiště s odhadovanou rozlohou 2,5 ha. Jeho pozůstatky zanikly při pozdějších stavebních úpravách, ale archeologické průzkumy odkryly zbytky opevnění tvořeného dřevohlinitou hradbou s roštovou konstrukcí a čelní zdí postavenou z nasucho kladených kamenů. Hradbu zesilovala dvojice šest a osm metrů širokých příkopů. Součástí hradiště byl pravděpodobně kostel.

Původní hrad pánů z Vohburgu byl zřejmě dvoudílný, ale podoba předhradí není známá. V hradním jádře je archeologicky doložena existence čelní hradby, za kterou volně stály dvě okrouhlé věže. Obytné stavby při obvodových hradbách byly zřejmě zasypány při stavbě barokní pevnosti. Při přestavbě Fridricha Barbarossy zůstala základní podoba hradu zachována, ale byla stržena jižní okrouhlá věž, kterou nahradil čtverhranný bergfrit (tzv. Černá věž). Na severní straně vznikl částečně dochovaný palác s císařským sálem v prvním patře. Před palácem volně stojí patrová kaple svatého Erharta a Uršuly. Během úprav v patnáctém století byl palác zvýšen o hrázděné patro a v parkánu nad řekou byly postaveny okrouhlé věže: Mlýnská a Skalní.

Zaslal Jiří Straka. Děkujeme