Představovat Emila Fillu, čelného představitele české avantgardní kultury, malíře, grafika a sochaře, organizátora výtvarného života, klíčové osobnosti SVU Mánes, je jistě zbytečné. Kdo by neznal jeho velmi expresivně pojatá díla inspirovaná picassovským kubismem? Karlovarská galerie prezentuje zhruba dvacítku jeho obrazů, grafik a také jedno dílo kresebné a několik děl sochařských ze sbírek devíti státních i soukromých galerií. Všechna umělec vytvořil ve svém vrcholném období v rozmezí let 1934 až 1936, všechna jsou námětově směřovaná k velkému autorovu tématu ztvárnění ženy.

Druhý sál karlovarské galerie je pak věnován nepříliš známému fenoménu z poloviny 30. let, kdy byly v podhůří Novohradských hor na břehu řeky Malše pořádány letní tábory Spolku výtvarných umělců Mánes. Proběhly v letech 1934, 1935 a 1936 a absolvovaly je dnes vážené osobnosti meziválečné kultury nejen výtvarného zaměření. Mezi účastníky figurují jména jako Emil Filla, Alois Fišárek, Jaroslav Fragner, Adolf Hoffmeister, Josef Jiříkovský, Vincenc Makovský, František Muzika, Vladimír Sychra, Václav Špála, Josef Wagner, Alois Wachsman, hudební skladatelé Jaroslav Ježek a Hans Krása, při posledním ročníku pak také Jiří Voskovec a Jan Werich. Celý sál zaplňuje zajímavá dobová fotodokumentace jednoho z účastníků tří táborů – přináší rozverné trampské aktivity českých umělců doby avantgardy, kdy hrám a zábavám sloužily i dva vyřazené železniční vagóny (první ročník se ale ještě odehrál ve stanech)… Romantika trampského hnutí a volnočasové zájmy významných umělců na letním setkávání na Malši se staly inspirací pro jejich následnou tvorbu.

Stěžejní výstava letošní galerijní sezóny, která vznikla za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Karlovy Vary, byla již téměř dva měsíce uzavřena, nyní je prodloužena do 3.1.2021. Vzhledem k neustále se měnícím nařízením doporučujeme výstavu navštívit co nejdříve…

Lenka Tóthová, Galerie umění Karlovy Vary