Letošní paní Zima je ke Sněhulákiádě 2022 milostivá a do již nachystané nadílky sněhu začala od brzkých ranních hodin přisypávat sníh. První skupinky dětí se nalodily do vlaku štěstí již na Dolním nádraží v Karlových Varech.

Světoznámé lázně jsou čerstvě na seznamu UNESCO. O to větší byl úžas v očích asi osmileté Aničky z Drahovic, když po prvních desítkách metrů jízdy vlakem pohlédla z okna vláčku. V místech, kde se staletí hrdě dává na odiv slavná Becherovka, je na zemi snad několik tun
odpadků kokem kolejí. ,,Co to je, tati?" ptala se malá holčička. ,,To je ostuda. Nás Karlovaráků. Ekokogická stopa po současných obyvatelích města. Naštěstí se dá odstranit", odpověděl taťka. " ,,Zkusíme to, tati?" zanaléhala Anička. ,,Ano", zazněla odpověď.

Na Horním nádraží byl vlak již zaplněn a k sezení už místo nebylo. Optimističtí běžkaři si vezli svá dřívka a vlakem prostupovalo štěbetání účastníků soutěže ve stavění Sněhuláků. Evropská kultura stojí na třech pilířích, učí se na školách v naší zemi. Na židovsko
– křesťanském náboženství, římském právu a antické kultuře. Byli to právě antičtí Řekové, kdo uplatňoval principy kalokagathie, kombinace krásného a dobrého. Sněhulákiáda v režii Divadla Dětí je přiznáním se k hodnotám dávných evropských předků.

K desítkám dětských hudebně divadelních představení jde o doprovodnou akci, která po kultivaci ducha vede děti ke zdravému životnímu stylu. Pečený buřtík na ohni od pana Pelanta nahoře u rozhledny Pajndl sice dává náročnému sportovnímu výkonu malý černý puntík,
je však bohatě vyvážený výstupem v hlubokém sněhu až na rozhlednu. Také stavba sněhuláků dá dětem do těla a sestup na proslulou Kukačku z druhé strany Tisovského vrchu také není jednoduchý. Desítkám dětí z Karlovarského kraje přišli letos vyšlápnout cestu
skauti z Nejdku. Jejich šátky byly propoceny, když dospěli všichni v čele zástupu na vrchol.

Sněhuláci měli nejrůznější podobu. Kristýnka z Divadla Dětí se stala se svým pomocníkem Pepou porotou a byli vyhodnoceni sněhuláci podle několika kategorií. Sněhu bylo na stavbu dostatek, a tak se zrodili fešáci, kteří budou na Pajndlu bydlet do jara. Rozhledna Pajndl
byla otevřená, ale mlha nedovolila nikomu vidět dále než na špičky stromů. Po stavbě a vyhodnocení soutěže se všichni ohřáli u rozdělaného ohně. Ano, bylo potřeba do lesa přinést dříví. Letos byly přineseny třísky z vyřazených špalíků, které slouží jako sedadla
na Letní scéně Divadla Dětí Pod mostem. První část výpravy se spustila na Tisovou do proslulé výletní restaurace Kukačka, aby se zde převlíkla do suchého a po příchodu zbylých dětí zaplnila hlediště místního divadelního sálu. Pohádka Kterak Mráz s Fujavicí
ostrouhali děti nejenom pobavila, ale také poučila o základních vlastnostech tónu. A samozřejmě na řadu přišlo také třídění odpadu, při kterém si děti zopakovaly, do kterého kontejneru podle barvy a druhu odpadu co patří. Pro soutěžící připravila restaurace
Kukačka poháry se zmrzlinou a ovocem.

Vlak do Karlových Varů v 17.00 opět zaplnilo mraveniště dětí. Na rodičích byl náročný celodenní program znát, děti však jako by nasály novou energii a sršely ji na okolní svět. S příslibem setkání v roce 2023 se vlak pomalu vyprazdňoval. S většinou dětí se však
Divadlo Dětí uvidí na představeních, které pro ně budou hrány v průběhu celého roku.

Příspěvek zaslala Kristýna Machačová, vedoucí obchodního oddělení KHD a DD. Velice jí děkujeme