Někdy se také nazývá husice egyptská. Je to poměrně velký, pestře zbarvený vrubozobý pták, který pochází z Afriky a který se od konce 18. století šíří také po Evropě. Husice nilská je převážně býložravá, pase se na suchozemské i vodní vegetaci. Může spásat i osetá pole. Sbírá také bezobratlé živočichy, a to zejména červy a korýše.

Ve většině areálu je husice stálá, pouze lokálně přeletuje při hledání vodních ploch. Na prostředí není náročná; obývá lesy, savany i močály a vystupuje i vysoko do hor, vyžaduje však blízkost vody a travnatých ploch. Během hnízdění se ptáci vyskytují v párech, mimo dobu hnízdění se shlukují do větších hejn o stovkách až tisících jedinců.

Příspěvek zaslala Mária Cibová. Velice jí děkujeme.