Kromě fotografií ze zajímavých míst poslal do redakce i rady, jaké houby lze v těchto dnech najít. 

"Z jedlých hub rostou místy kačenky české, smrže, penízovky, tmavobělky, špičky obecné a čirůvky májovky. Teď po dešti očekávám růst závojenek podtrnek které se sbírají mimo les pod kvetoucími stromy nebo keři. V květnu se už dají nalézt první hřibovité houby, s kamarády každý rok soutěžíme kdo najde prvního kováře nebo křemenáče. Upozorňuji na dobrou znalost hub, rostou už i jedovaté houby jako je zvonovka jarní, čepičatky a ucháč obecný," sdělil mykolog.