Záhy však ztratil svůj význam a brzy tak zanikl. Jeho zbytky jsou chráněny jako kulturní památka. Naposledy je hrad zmiňován roku 1506, kdy ho koupil Jan z Plavna, který ho připojil k panství sousedního Prohořského hrádku.