Virtuální komentovaná prohlídka stálé expozice tentokrát přiblíží dílo Vladimíra Kafky. Odkaz k reprodukci obrazu najdete na facebookových stránkách Galerie umění Karlovy Vray. Malba obrazu Paměť prostoru byla koncipována na základě pobytu Vladimíra Kafky v peruánských Andách. Odrážejí se v ní hluboké malířovy zážitky ze setkání s původní indiánskou kulturou, stejně jako dojmy z absolvování tamějších šamanských rituálů naplněných animalistickou magií. Sám autor byl niterně, ovšem jen částečně, na takové přelomové setkání připraven. Byl vybaven mimořádnou senzitivností, odmala se totiž potýkal se závažným onemocněním a různými dramatickými okamžiky svého bohémského života. To vše ještě umocňovala zvláštní atmosféra, kterou prapůvodní obyvatelé spojují s intenzívním prožíváním nadčasového kosmického dění, v němž nejdůležitější roli hraje „Slunce“, vedoucí princip všehomíra. Také pak i ono místo –určitý pro obyčejný život zapovězený prostor, kde se všechny seance uskutečňovaly, obsahoval „paměť“ minulých tajemných obřadů.Malíř usiloval o to, aby se všechny intelektuální a zejména emocionální roviny těchto výjimečných životních situací vlily do rukopisného pojednání díla, do strukturálních a materiálových stop na povrchu plátna, i do koloritu malby. Charakteristickým rysem této malířské etapy, jejímž vyvrcholením byla výstava pod názvem „Slunce mluví“ v roce 2004 v karlovarské galerii, bylo použití práškového karborunda jako výrazového prostředku. Rozměrný obraz má díky tomu mimořádně pableskující černý povrch, který je v malém náznaku doplněn barevnou „ozvěnou“ typických peruánských výšivek. Výtvarné prostředky proměnily obraz v třpytivé duchovní ticho. 

Galerie umění Karlovy Vary