V Kladrubech, na návrší nad říčkou Úhlavkou, se vypíná monumentální benediktinský klášter. Založen byl už roku 1115 českým knížetem Vladislavem I. Zajímavá stavba ve stylu barokní gotiky každoročně přiláká řadu návštěvníků.

Jednou z pozoruhodných součástí kláštera je kostel Nanebevzetí Panny Marie, svatého Wolfganga a svatého Benedikta. Vznikl v letech 1712 až 1716 přestavbou staré románské baziliky podle projektu významného stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Ten se na západě Čech podílel i na dalších významných stavbách, zmiňme např. klášter v Plasích či Mariánskou Týnici.

Ovšem zpátky do Kladrub. Budova nového konventu je dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera, představitele vrcholného baroka v českých zemích. V Kladrubech navázal na to, co tam započal Santini-Aichel, který v roce 1723 zemřel.

Kladrubský klášter si dnes kvůli vládním restrikcím můžete prohlédnout pouze zvenku, dostanete se na nádvoří a zahradu, ale stojí to za to. Po plánovaném rozvolnění bude přístupný prohlídkový okruh kostelem. Konvent bude letos a ještě v příštím roce uzavřen z důvodu rozsáhlých oprav. Do kostela však můžete nahlédnout už nyní prostřednictvím snímků fotografky Moniky Šavlové.

Miroslava Součková