Měří celkem 132 metrů, její střechu nese 124 korintských sloupů. Byla vystavěna v letech 1871 - 1881 dle návrhu architekta Josefa Zítka v neorenesančním slohu. V roce 1893 byla prodloužena až za Skalní pramen. V současné době kryje kolonáda pět pramenů.
Mária Cibová