Jedná se o jedno z celkem 18 míst podél hranice České republiky, na kterých se legálně setkají občané z obou stran hranice. Setkání iniciuje mezinárodní občanská iniciativa Soboty pro sousedství, která na facebooku sdružuje již více než 1500 příznivců z České, Německa, Rakouska a Polska.

V Karlovarském kraji se ve stejném čase uskuteční celkem šest setkání: na malých hraničních přechodech Jelení/Wildenthal a Bublava/Klingenthal v Krušných horách, na louce mezi Hranicemi a Adorfem a také na Trojmezí na Ašsku a na malých hraničních přechodech Libá/Hohenberg an der Eger a Mýtina/Neualbenreuth na Chebsku.

Setkání se konají na hraničních cestách, loukách, nebo malých hraničních přechodech. Občané tím chtějí zdůraznit, že i přes otevření části hraničních přechodů a konci povinných kontrol na hranicích zůstává právě zelená hranice stále zcela uzavřena. Na takzvané zelené hranici je pouze málo oficiálních hraničních přechodů, její velkou část tvoří pouze hraniční kameny, označující státní hranici, jejíž překračování je v současnosti zakázané Opatření proti koronavirové pandemii tím zpřetrhala nejen mnoho přeshraničních turistických tras, ale také spoustu rodinných a přátelských vztahů.