Jednání přináší nový pohled na témata, jako jsou například demokracie, udržitelný rozvoj, budoucnost Evropské unie a její rozšíření, potřeba zajištění sociální, hospodářské a územní soudržnosti a řešení důsledků války na Ukrajině. V souvislosti s dotační politikou EU panuje napříč spektrem účastníků všeobecná shoda, že je třeba v ní pokračovat. V následujícím období dojde ke snížení finančních prostředků, s čímž je třeba počítat již nyní.

„S tím velmi úzce souvisí i příprava nového programového období EU 2028+, kde se budou právě tyto nové výzvy, jako je bezpečnost a podobně, jistě řešit mnohem intenzivněji než doposud. Už nebude pravděpodobně tolik možností čerpat finance z dotací, ale mnohdy se bude jednat o podporu formou takzvaných finančních nástrojů, což mohou být třeba zvýhodněné úvěry. A na to budeme muset i jako kraje reagovat,“ uvedl radní Patrik Pizinger, který se společně s hejtmanem Petrem Kulhánkem, jednání účastní.

Video: Čtrnáctiletý mladík napadl chlapce v Doubí. Kopal ho i do obličeje

Evropskou unii pravděpodobně čeká nové rozšiřování v podobě vstupu dalších zemí, nová témata, mezi která nepochybně patří bezpečnostní politika a krizové řízení či migrace, ale i téma lepšího a účelného vzdělávání a další. „Budoucnost dotační politiky bude výrazně ležet na bedrech Evropského parlamentu, bude tedy záležet na jeho složení, které určí červnové volby. Z pohledu občana České republiky tyto volby považuji za důležité, protože svými hlasy můžeme dát jasně najevo, jak si přejeme, aby dotační politika 2028+ vypadala “, uzavřel hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Zástupci Karlovarského kraje se v rámci jednání v Mons setkali také se saským ministrem pro regionální rozvoj Thomasem Schmidtem. Právě Sasko totiž velmi aktivně využívá finance z Fondu pro spravedlivou transformace (JTF) a ministr Schmidt je jedním ze signatářů Karlovarského Prohlášení uhelných regionů, které usiluje zejména o to, aby i po roce 2027 byly cíleně podporovány uhelné regiony z rozpočtu Evropské unie. Nyní je snahou Karlovarského kraje ve spolupráci se saským ministrem projednání prohlášení na Evropském výboru regionů v měsíci dubnu a společná prezentace JTF a jeho budoucnosti JTF2 na Saském státním zastoupení v Bruselu.

Jitka Čmoková