Pplk. RNDr. Marek Kotrlý, Ph.D. z Kriminalistického ústavu Policie ČR přiblíží, jak forenzní analýza významně přispívá k objasňování trestné činnosti. S nerostnými materiály se ve forenzní praxi setkávají kriminalisté nečekaně často — od artefaktů, kterými je rozbita výloha nebo okénko u automobilu, přes anorganická plniva nejrůznějších druhů papírů, barev a pigmentů nebo lékových přípravků až po požadavky na určení pravosti, nebo původu drahých a ozdobných kamenů, perel, korálů a dalších gemologických materiálů.

Lev Havlíček