Název AVANTECH, značící pokrok a techniku, vytvořila umělá inteligence. A právě umělá inteligence bude vedle energetiky a průmyslové automatizace jedním z unikátních oborů, které chystá lyceum otevřít ve školním roce 2026/2027. Vzorem se pro Chodov stala průmyslová škola a gymnázium z pražského Smíchova, která je v českém středním školství ojedinělá, a to počtem a rozsahem zapojení studentů do chodu školy. Stejně tak se chce i chodovské technické lyceum vydat inovativním směrem. Studenti budou mít možnost zapojit se nad rámec klasické výuky, vytvářet studentské projekty, startupy a spolupracovat s inovativními společnostmi. Škola bude zřízena městem Chodov. Důležitým partnerem lycea se loni stala také společnost SUAS GROUP.

„Ve zřízení technického lycea vidím další krok k rozvoji potenciálu našeho regionu a jeho atraktivity nejen pro studenty, ale i pro zaměstnavatele. Jako Karlovarská agentura rozvoje podnikání chceme být u toho a pomoci například marketingovými aktivitami, poradenstvím, přípravou a uskutečněním vzájemných projektů i dalšími návaznými aktivitami,” popsal spolupráci na základě uzavřeného memoranda Vlastimil Veselý, ředitel KARP. Agentura se kromě zmíněného zavázala ke vzájemné komunikaci, realizaci pilotních programů a aktivit, podpoře praktického vzdělávání a zvyšování odborného vzdělávání, rozvoji a podpoře zavádění inovací či kooperaci při vývojových aktivitách.

Miroslava Tlučhořová