Když přijela mašinka s Mikulášem poprvé, přivezla necelé dvě stovky návštěvníků a byl to velký úspěch. Časem začala jezdit parní lokomotiva a počet účastníků akce vzrostl až ke 4 000. Letos hrad na Mikuláše osiří, ale věřme, že příští rok se pro nás všechny život vrátí zase do normálních kolejí.

Hrad Hartenberg