Byl osazen třemi kolejnicemi. Jednalo se tehdy o technickou raritu. Dvě kolejnice měly normální rozchod 1435 mm, třetí, prostřední kolejnice sloužila pro rozchod 480 mm úzkokolejné dráhy. Tato prostřední kolejnice sloužila pro dvě koleje současně. Délka přemostění činí 82,14 m a volná šířka mostu dosahuje 6 m. Jedná se o obloukový ocelový příhradový most s dolní spřaženou mostovkou. Trámová nosná konstrukce každého z polí je tvořena dvojicí hlavních nýtovaných příhradových nosníků v osové vzdálenosti 6,50 m. Opěry na obou březích a pilíř uprostřed řeky jsou kamenné masivní. V roce 1968 byl most částečně rekonstruován a přestavěn na silničně-železniční most. Vjezd vlečky do závodu na pravém břehu byl v roce 2001 zrušen.

Obec Kyselka