Obě výstavy představují zajímavé historické období tak, jak není běžné. Přibližují dosud spíše opomíjený pramen k dějinám egyptské každodennosti a připomínají polozapomenutou badatelku Pavlu Fořtovou-Šámalovou. Ornamenty přinášejí jinak nedostupné informace o každodenním životě ve starověkém Egyptě.

Závěr svébytné existence starého Egypta pak představují mince poslední vládnoucí dynastie, Ptolemaiovců.

Výstava Pavla Fořtová-Šámalová - Ornamenty starého Egypta je připravena ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FFUK, výstava Zlaté mince Ptolemaiovců ve spolupráci s Českou numismatickou společností.

Vernisáž začíná v 17 hodin.

Lev Havlíček