Prof. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D., evropsky známý archeolog, autor knih, specialista na dobu římskou a na dobu stěhování národů přiblíží své poslední výzkumy. V přednášce se bude věnovat dvěma nejvýznamnějším úsekům historie labskogermánských kmenů na našem území, tj. Marobudově říši (prvního germánského útvaru s centrem v Čechách v době vlády císařů Augusta a částečně Tiberia) a markomanským válkám ve 2. pol. 2. století za doby vlády císaře Marka Aurelia. Posluchači se rovněž dozvědí, jak důležité byly různé formy zásahu antické civilizace na naše území severně od římské říše.

close Ilustrace k přednášce. info Zdroj: Foto: Muzeum Karlovy Vary zoom_in Ilustrace k přednášce.

Přednáška začíná v 17 hodin.

Lev Havlíček