V rámci projektu byla zdůrazněna i úloha armády v krizových situacích, kdy její příslušníci zachraňují lidské životy i majetek. Asi každé dítě ví, kdo je voják a co je armáda. Pro hodně kluků se muž v maskáčích s moderní výzbrojí a svojí silou i odvahou může stát dokonce vzorem. A o tom je přítomní vojáci mohli snadno přesvědčit při ukázkách boje zblízka, kde dětem předvedli způsoby zneškodnění útočníka, sebeobranné techniky i zadržení pachatele. To všechno si děti mohly také samy vyzkoušet.

V rámci projektu se také děti dozvěděly, jak přežít v přírodě, jak se pomocí přístrojů mohou zorientovat v terénu i jak vybudovat přístřešek pro přenocování. Seznámily se s různými způsoby rozdělání ohně v přírodě, a mimo jiné se složením a hmotností profesionální vojenské výbavy pro přežití na tři dny. „Tato naše výbava, jak ji tu vidíte, váží přibližně 25 kg a ještě k tomu máme ochrannou přilbu a vestu, takže celková hmotnost se pohybuje okolo 40 kg,“ sdělili zvědavcům rotný Petr Hubáč a četař Michal Hosnedl. U kolegů na vedlejším stanovišti mohli všichni prokázat své znalosti z oblasti topografie, mapových značek i výškopisu. „Vysvětlili jsme dětem, co jsou na mapě mimorámové údaje a předvedli práci s buzolou, kterou si mohly samy zkusit,“ řekl desátník Roman Dobeš.

Udržet pozornost dětí a mládeže jenom přednášením, může být těžké. Ale s tím si přítomní zdravotníci snadno poradili. Vysvětlili všem, že školení zdravotní výchovy probíhá dle systému CLS, který je určen pro všechny bez předchozího zdravotnického vzdělání. Seznámili děti se správným pořadím jednotlivých kroků při poskytování první pomoci podle protokolu MARCH, kde jednotlivá písmena znamenají jednotlivé po sobě jdoucí kroky při poskytování první pomoci, což si všechny děti se zájmem vyzkoušely,“ sdělil rotný Oldřich Abrle. Nakonec se všichni dozvěděli, že foxtrot není jen tanec, ale i speciální nosítka pro transport zraněného z těžko přístupného terénu.

Ke zvýšení dětské pozornosti výrazně pomohl program, který pro ně připravili vojáci z Krajského vojenského velitelství v Karlových Varech. S nadšením překonávaly překážkovou dráhu a soutěžily o pěkné ceny.

Projekt Naše stopy v NATO představuje dětem nejenom Armádu České republiky, ale vysvětluje i význam našeho členství v NATO se všemi právy, ale i povinnostmi. Vstupem do NATO Česká republika získala jistou pozici pro svou obranu, kterou garantuje mezinárodní společenství. I děti základní školy

si velmi dobře uvědomují napjatou bezpečnostní situaci v Evropě a ve světě. Tímto projektem jim chceme mimo jiné připomenout, že Armáda České republiky je z dlouhodobého hlediska jednou z nejdůvěryhodnějších institucí. Bez podpory veřejnosti se jako armáda neobejdeme a ta začíná už u těch nejmenších.

Klára Pelcová