První novinky prozradil Aleš Káčerik o archeologicko-environmentální sondě na dolním jezu v Lokti, kde je překvapila vedle zlomků keramiky z druhé poloviny 14. století také ztracená kožená bota, která je již po konzervaci.
Zajímavosti o památce, jejíž počátky spadají až do středověku, prozradil Radek Široký v přednášce o zaniklém rybníku v Drmoulu. Zazněly také informace o sladovně pivovaru v Kynžvartu, například pozoruhodné poznatky z topeniště hvozdu. „V minulých etapách na pivovar nedošlo,“ podotkl Filip Prekop z loketského památkového ústavu a zmínil plány rekonstrukce pivovaru pro obnovu využití zámku.

Michal Beránek z chebského muzea přiblížil výzkumy v městské památkové rezervaci Chebu, zejména příběhy synagogy přestavěné na kostel. Filip Prekop upozornil v závěru také na archeologický potenciál Vojenského újezdu Hradiště. „Je to nepřístupné území 300 kilometrů čtverečních, ale zároveň hodnotná konzerva tradičního osídlení, které bylo zastaveno před kolektivizací zemědělství,“ zdůraznil výhodu krajiny, která v podstatě „zamrzla“ v první polovině 20. století.
O karlovarských archeologických výzkumech, především sokolovském zámku a staré mincovně v Jáchymově, hovořil muzejník Jan Tajer. Karlovarské muzeum reprezentoval na závěr Jiří Klsák, který seznámil s novými zjištěními v rámci výzkumu nástupního plató kostela sv. Maří Magdalény, kde došlo i k nálezu kosterních pozůstatků.

Překvapením byl neohlášený bonusový vstup archeologa a leteckého badatele Jana Vladaře o nálezu válečného havarovaného letadla v karlovarském okrese.

Slovní pošťouchnutí se objevilo směrem k „lovcům pokladů“ s detektorem kovů. Detektoráři občas přivedou archeology k zajímavým nálezům, někdy však jsou svým brázděním po krajině v podstatě na hraně zákona, nebo nechávají některé nálezy nepovšimnuty, a může tak dojít k jejich poničení.

Zájemci obdrželi čerstvě vytištěnou ročenku Národního památkového ústavu Loket (na snímku dole). Akce se konala v Městské knihovně Loket. Dorazila na ni mimo jiné publicistka zabývající se Krušnohořím, jeho památkami a „pamětí národa“. Hovořili odborníci z loketského pracoviště Národního památkového ústavu, muzeí Karlovy Vary a Cheb, zapojil se například i Západočeský Institut pro ochranu památek a ArcheoSever.

Lucie Bartoš