Pramení v Mariánských Lázních, protéká městy Teplá a Bečov nad Teplou. V Karlových Varech teče podél kolonády a u Ostrovského mostu se vlévá do Ohře. Její celková délka je 65,1 km. Plocha povodí měří 384,9 km². 

Teplá pramení v nadmořské výšce okolo 790 m na rašeliništních loukách, severně od Podhorního vrchu, asi 3 kilometry severovýchodně od Mariánských Lázní. Prameniště Teplé je přírodní rezervací.

Zpočátku teče jako potok východním až jihovýchodním směrem. O obce Zádub-Závišín se kříží se silnicí II/210 a u Horního Kramolína se silnicí II/198. Ze severní strany obtéká Podhorní vrch. Napájí vodní nádrž Podhora, která leží v nadmořské výšce 695 m a je zdrojem pitné vody pro Mariánské Lázně. U vesnice Mrázov poprvé teče pod železniční tratí 149 Karlovy Vary – Mariánské Lázně. Napájí velký Betlémský rybník, který je rekreační oblastí.

Příspěvek zaslala Mária Cibová. Velice jí děkujeme.