Měří celkem 132 metrů, její střechu nese 124 korintských sloupů. Byla vystavěna v letech 1871–1881 podle návrhu architekta Josefa Zítka v neorenesančním slohu. V roce 1893 byla prodloužena až za Skalní pramen.

V současné době kryje kolonáda pět pramenů, včetně Mlýnského, který se stejně jako Vřídlo plní do lahví a vyváží. Ozdobné zábradlí na střeše kolonády zdobí 12 soch, což je alegorie na 12 měsíců roku. Kolonáda je chráněna jako kulturní památka.

Příspěvek zaslala Mária Cibová. Velice jí děkujeme.