Byla to akce zajímavá, pro všechnu cestující veřejnost, ale hlavně pro děti, které si toho opravdu užily. Na akci byla účastná i hejtmanka Karlovarského kraje, řada pracovníků a dalších zástupců ČD. Akce neunikla pozornosti ani zástupům turistů z Čech i zahraničí, lázeňským hostům z Karlových Varů.

Byly vypraveny zvláštní parní i motorové vlaky, mezi Karlovými Vary, Sokolovem a Ostrovem. Motorový vlak s historickými vozy jel také na trase Karlovy Vary, Chodov, Nová Role a zpět. Ze všech akcí, byly vidět rozzářené oči dětí, které se ochotně zúčastnily všech připravených soutěží. Svezly se na staré šlapací drezíně, na trase Dolního nádraží. Velice byla pěkná i akce záchranářů na Dětském dopravním hřišti v městské části Tuhnice. Den uběhl jako voda a byl tady podvečer. Bylo nutné zábavu opustit a vrátit se domů, což se úplně nelíbilo malým rozdováděným návštěvníkům, železničářských oslav.

Příspěvek zaslal Jiří Mika. Velice mu děkujeme.