Až na počátku 21. století objevené krátery se nachází v lesích při státní hranici severně Libé. Jak nám odhalil dr. Vladimír Rapprich z České geologické služby, tzv. maarové sopky netvoří sopečné kužele, ale naopak explozivní kruhovité krátery. Dno Ztraceného rybníka a Bažiny se dnes nachází cca 30 m pod úrovní okolní krajiny. Kruhovité sníženiny o průměru cca 700 a 800 m se vyznačují poměrně příkrými svahy. Maar Bažina byl vloni v listopadu zkoumán dvěma 400 m hlubokými vrty, které potvrdily kromě hlavní exploze další nejméně tři sopečné výlevy. Na základě vrtů a geofyzikálního průzkumu byly vytvořeny animace vzniku těchto sopek, které najdete na www.enviweb.cz/121561 (www.youtube.com/watch?v=65hbtyuCEW0). Úplné dno maaru Ztracený rybník je dnes rašeliniště a rašelinný les, které jsou součástí přírodní rezervace. V té roste několik vzácných rostlin včetně kriticky ohrožené orchideje – bradáčku srdčitého.

Příspěvek zaslal Jiří Brabec z Muzea Cheb. Velice mu děkujeme.