Nyní, kdy se objevily případy předávkování touto látkou, se nadále snaží šířit osvětu mezi dětmi, veřejností, odbornou veřejností, pedagogy a metodiky prevence ve školách.

„Pracovníci oddělení již realizovali celou řadu aktivit směřujících zejména ke zvyšování informovanosti veřejnosti a prevenci rizik a nežádoucích účinků spojených s užíváním látky HHC a další ještě chystají. Jedná se nejčastěji o přednášky v rámci pracovních skupin pro prevenci v oblasti závislostí, informační semináře a přednášky ve školách a semináře pro učitele a preventisty. Tomuto tématu byl věnován jeden z dílu podcastu Promluvme si preventivně a o aktualitách jsou informováni také příslušní protidrogoví koordinátoři všech obcí s rozšířenou působností,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Krajská protidrogová koordinátorka absolvovala kromě přednášek pro odbornou veřejnost také informační seminář pro členy Krajského parlamentu dětí a mládeže, který se zaměřil na téma nových návykových látek, další přednášku absolvovali například žáci 3. ročníku Integrované střední školy technické a ekonomické do Sokolova, jež se kromě tématu rizik nových návykových látek věnovala také digitální závislosti. Zhruba 60 osob se zúčastnilo semináře určeného učitelům a metodikům prevence a koordinátorka byla také hostem podcastu, který připravuje odbor bezpečnosti, v dílu s názvem Kratom, HHC, nikotinové sáčky a jednorázové elektronické cigarety jako nové populární návykové látky?

„Od naší krajské protidrogové koordinátorky mám informaci, že zásadním problémem prevence v oblasti závislostí ve většině obcí s rozšířenou působností, vyjma města Cheb, je buď úplná absence protidrogových koordinátorů, případně jejich velmi nízké úvazky. Právě to má velmi výrazný dopad na distribuci informací směrem na místní úroveň a následně například i do škol, směrem k odborné i široké veřejnosti“, doplnil hejtman Petr Kulhánek. V následujícím období se uskuteční přednášky v rámci metodických setkání se školními metodiky prevence, jež představí také novou legislativu, následovat pak budou přednášky v krajské knihovně, dále pro pedagogické sbory ZŠ a SŠ v kraji a chybět nebude ani webinář pro rodiče. Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách Bezpečnostního portálu Karlovarského kraje: www.bezport.cz/bezpecnost-krizove-rizeni/protidrogova-prevence/aktuality.

Jitka Čmoková