Orenka je navržená malá stavba do přírody odvozena od jednotlivých minerálů, vybavená moderní technologií. Mluví pomocí tvarů, barev, materiálů a textur. Vypráví svůj příběh navenek i do svého nitra. Otevírá se zájemcům pro možnost zážitkového nocování v prostředí krásné přírody. Umožňuje spočinout a odpojit se od dnešní přetechnizované doby. Poskytuje prostor pro dvě osoby a její primární funkcí je zážitek, kterým se návštěvník edukuje o Krušných horách.

Výstava.Výstava.Zdroj: Foto: Michaela Křivská

Spolu se stavbou byl navrhováno i veřejné prostranství, které by dopomohlo vyprávět příběh lokality a navazuje tak na minerál, jež představuje daná stavba. Veřejným prostranstvím chce projekt Orenky myslet i na místní a poskytnout jim prostor například pro skupinové lekce jógy či autorská čtení. Zároveň by to mělo být místo pro setkávání místních a návštěvníků hor, místo, kde by si lidé mohli vyprávět své vlastní příběhy a naslouchat příběhům těch druhých.

Vizí projektu Orenky je, aby návštěvník Krušných hor nechal auto v podhůří hor a dál se vydal pouze s batohem, na kole, na běžkách a putoval po zdejších stezkách od Orenky k Orence, od prostranství k prostranství.

Zážitkovou výstavu spolu s návrhy jednotlivých Orenek od studentů architektury ČVUT je ke zhlédnutí na Staré radnici v Ostrově.

Příspěvek zaslala Michaela Křivská, redakce děkuje…