Zvláštní poděkování patří MUDr. Janě Hromkové a sestřičce Ivaně Svobodové.


Jana Hudlická