Žije zde 48 tisíc obyvatel. Rozloha katastru je 59,10 km². Je zde rozvinut mimo jiné sklářský a potravinářský průmysl. Místo, na kterém vzniklo centrum Karlových Varů, zůstávalo dlouhou dobu mimo zájem populace. Příkré svahy a nevhodné klimatické podmínky u termálních pramenů neposkytovaly vhodné podmínky pro pěstování plodin, které byly pro osídlení klíčové. První osídlení se nacházela spíše v dnešních okrajových částech města.

Mária Cibová