Ohře je řeka, která pramení v Německu a Českou republiku opouští na severozápadě. Je to levostranný přítok Labe. Její tok je dlouhý 316 km, z toho 246,55 km se nachází na území České republiky. Názvy Ohře i starší Ohara podle kronik vzešly z jejího keltského pojmenování Agara (keltské Ag znamená losos, keltské Ara znamená tekoucí voda). Z toho vzniklo i německé pojmenování Eger, jak říkají Němci i městu Cheb. 

Příspěvek zaslal František Dvořák. Velice mu děkujeme.