Múzy

Nechám múzy dělat svoji práci
Já budu tam
kde mám být
život sám přijde
a ukáže
co se má dít
to vždytak je
když střelka kompasu
ukazuje kam
mám jít
život je překvapivý
To už vím .. .
nechám věci dít
a stávám se tím
čím mám vždy být
To je odpověď. . .